رنگ آبی

 

آبي رنگي سرد است كه امكان استراحتي آرام را براي شما فراهم مي كند، اگر قصد داريد در مكاني به استراحت بپردازيد توصيه مي كنيم از طيف هاي ملايم و روشن آبي استفاده كنيد.
در سرويس هاي بهداشتي نيز بهتر است از طيف رنگ آبي كه بيشتر به رنگ انواع آب ها نزديك است استفاده شود مثلاً آبي آكواريوم ، آبي فيروزه اي و يا سبز-آبي. و اين انتخاب بدين دليل است كه نه تنها اين آبي بيشتر با آب و محيطي كه آب در آنجا نقش اصلي را دارد هماهنگي دارد، بلكه رنگ آرامش و راحتي نيز مي باشد. همچنين ، رنگ آبي مي تواند يك انتخاب خوب براي رنگ حمام باشد. به اين دليل كه تداعي كننده رنگ دريا است . از طرفي چون آبي رنگ تمركز و آرامش فكر و روح است، رنگي بسيار مناسب براي اتاق كار نيز مي باشد. آبي هاي ملايم ، و پر انرژي با وسايل و اثاثيه با رنگ روشن و شاد بخوبي تكميل مي شوند و به بهترين نحو تاثير گذارند . شما حتي اگر تنها يك ديوار را آبي كنيد و ديوارهاي ديگر را سفيد كافي است؛ در همين حد هم رنگ آبي تاثير خود را بر روي محيط مي گذارد. در اتاق هاي شمالي بهتر است بيشتر از آبي فيروزه اي استفاده كنيد. در اتاق هاي آفتابگير از آبي هاي روشن مثل آبي آسماني استفاده كنيد.
از آنجايي كه آبي يك رنگ اجتماعي و رنگ برقراري ارتباط است توصيه مي شود از آن زياد در اتاق نشيمن استفاده شود. براي خلق محيطي گرم و پر از نشاط از آبي هاي تيره تر و هم چنين براي خلق فضايي باز و وسيع از آبي هاي ملايم يا آبي – طوسي استفاده نمائيد و براي بيشتر شدن جلوه كار كمي نقره اي به آن اضافه نمائيد.


توصيه مي كنيم كمتر از آبي در فضاهايي كه در آن جا فعاليت زيادي انجام مي شود استفاده كنيد، مثل اتاق بازي بچه ها يا آشپزخانه ( آبي رنگ اشتها آوري نيست‌) هم چنين از رنگ آبي كمي با احتياط در اتاق هاي شمالي و بدون آفتاب استفاده كنيد، زيرا رنگ آبي يك اتاق سرد را  سردتر مي نمايد.

به طور خلاصه اگر در زندگي تان به دنبال آرامش و آسودگي براي مقابله با آشفتگي و اضطراب؛ بازكردن جريان ارتباط و صلح هستيد ، از رنگ آبي استفاده كنيد